خبرنامه الکترونیک شماره چهارده سازمان اورژانس کشور منتشر شد

اخبار سازمانی

چهاردهمین شماره خبرنامه الکترونیک سازمان اورژانس کشور در بازه زمانی 06 الی 16 تیر ماه1400منتشر شد.

در این شماره از خبرنامه به موضوعات مهمی از جمله افزایش همکاری های سازمان جهانی بهداشت با سازمان اورژانس کشور، بررسی توسعه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در شهرستان نهبندان ، همکاری سازمان اورژانس کشور و نیروی انتظامی، تشریح جزئیات امدادرسانی اورژانس درحادثه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران و همچنین مصاحبه با نفر دوم پژوهشگر برتر سازمان اورژانس کشور اشاره شده است.

 

علاقه مندان می توانیدبرای دریافت این شماره از خبرنامه سازمان اورژانس کشور روی متن و تصویر زیر کلیک کنید