توصیه هایی در ارتباط با مواد غذایی در سفر اربعین

رعایت بهداشت مواد غذایی یکی از نکات حائز اهمیت در سفر اربعین است. این ویدئو حاوی نکات ارزشمندی در زمینه انتخاب مواد غذایی سالم و رعایت نکات بهداشتی تغذیه ای در این سفر روحانی می باشد.