رئیس مرکز اورژانس تهران منصوب شد

اخبار کشوری

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ دکتر یحیی صالح طبری با حکم دکتر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، به عنوان رئیس مرکز اورژانس تهران منصوب شد.

دکتر صالح طبری پیش از این رئیس اورژانس مازندران بوده است.