عواقب اجتماعی یک سانحه رانندگی (تهیه شده در اورژانس 115 جیرفت)

پس از بروز یک سانحه رانندگی ارگان ها و افراد زیادی از جمله: خانواده،اورژانس،پرستار،جراح،پزشک،راهنمایی و رانندگی،هلال احمر،آتشنشانی، راهداری و حمل نقل جاده ای،بیماربر،مکانیک،بیمه،و در پایان غسال،درگیر خواهند شد. بی احتیاطی و عدم رعایت قوانین نتیجه ای جز مشکلات روحی و روانی ناشی از حادثه و تحمیل هزینه های جبران ناپذیر برای خود و جامعه در بر نخواهد داشت.