سرپرست معاونت آموزش همگانی، مهارتی و اعتبار بخشی سازمان اورژانس کشور منصوب شد

اخبار سازمانی

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، دکتر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در حکمی دکتر حسن نوری ساری را به عنوان سرپرست معاونت آموزش همگانی، مهارتی و اعتبار بخشی سازمان اورژانس کشور منصوب کرد.