سرپرست معاونت فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور منصوب شد

اخبار سازمانی

 به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، دکتر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در حکمی دکتر محمد سرور را به عنوان سرپرست معاونت فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور منصوب کرد.