بازدید دکتر لعلی رییس اورژانس بابل از فرایند ساخت پایگاه اورژانس منطقه درازکلا

روابط عمومی اورژانس بابل: بازدید میدانی دکتر لعلی رییس اورژانس و کارشناسان اورژانس بابل و جلسه با اعضای شورای اسلامی و دهیار منطقه درازکلا جهت پیگیری پیشرفت ساخت پایگاه اورژانس منطقه درازکلا انجام گرفت.

 


فاز عملیاتی پایگاه مذکور در فصل بهار سال ۱۴۰۱ به بهره برداری نهایی خواهد رسید.