نجات زندگی مصدوم توسط مشاور تلفنی اورژانس 115 بابل

این فایل صوتی شاهدی بر تلاش های همکاران سازمان اورژانس کشور در نجات زندگی انسانهاست. نجات زندگی مصدوم از خفگی بر اساس راهنماییهای همکار مرکز ارتباطات اورزانس 115 بابل.