مشارکت همکاران ستاد مرکزی اورژانس پیش بیمارستانی مازندران در طرح ارزیابی سلامت همکاران ستادی دانشگاه در هفته سلامت

اخبار دانشگاهی

 به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مازندران، روز چهارشنبه 21 اردیبهشت lhi 1401، در پنجمین روز از هفته سلامت، با حضور کارشناسان ستاد مرکزی اورژانس مازندران، از پرسنل، ستاد دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مازندران، کنترل فشارخون و گلوکومتری بعمل آمد.

 

 

بر اساس همین گزارش، همکاران ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با حضور فعال خود از این طرح استقبال کردند.