دومین جلسه کارگروه مشترک برق اضطراری مراکز درمانی در مرکز اورژانس 115 قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 قم ، دکتر علی بیگدلی دبیر کارگروه تخصصی حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل دانشگاه از برگزاری دومین جلسه این کارگروه با مشارکت مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد.

 

 

دکتر بیگدلی گفت : این جلسه که با حضور مهندس عروجی مدیرکل مدیریت بحران ، مسئولین شرکت توزیع برق منطقه ای قم و مدیران و کارشناسان مراکز درمانی برگزار شد به ارائه گزارش وضعیت سامانه های برق اضطراری مراکز درمانی و چالش های موجود پرداخته شد.

وی افزود : در این جلسه بر لزوم توجه جدی به حفظ و ارتقاء ، ارتباط سریع و آنلاین با شرکت توزیع برق و نصب سامانه های اتوماسیون پست برق تاکید شد.

دکتر علی بیگدلی دبیر کارگروه تخصصی حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل دانشگاه در پایان گفت : هدف نهایی این کارگروه به حداقل رساندن خاموشی ها در مراکز درمانی می باشد.