مراسم تکریم مدیر پیشین و معارفه سرپرست جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی نیشابور برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اورژانس ۱۱۵ نیشابور مراسم تکریم مدیر پیشین و معارفه سرپرست جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی نیشابور صبح روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در این مراسم با اشاره به اینکه حوزه اورژانس ۱۱۵ پیشانی دانشکده علوم پزشکی می باشد گفت: خوشبختانه در حال حاضر جایگاه اورژانس ۱۱۵ در سازمان اورژانس کشور و در نیشابور بسیار ارتقاء یافته است.

دکتر هادی حسین زاده افزود: اورژانس ۱۱۵ محیطی بسیار همدل،صمیمی و متحد دارد که نتیجه این همدلی و اتحاد، کاهش چشمگیر شکایات مردمی از اورژانس ۱۱۵ می باشد و هدف همه ی ما خدمت به مردم است.

در ادامه مراسم دکتر محمد شورورزی سرپرست جدید اورژانس ۱۱۵ ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های شبانه روزی مدیر پیشین اورژانس ۱۱۵ گفت: با همفکری، همدلی و اتحاد هم، این راه را با قدرت ادامه خواهیم داد و اورژانس ۱۱۵ نیشابور را ارتقاء خواهیم داد.

در ادامه مراسم مدیر پیشین اورژانس ۱۱۵ مصطفی افشارنیک گفت: کارکنان اورژانس ۱۱۵ سربازان گمنام دانشکده علوم پزشکی هستند و امیدواریم سرپرست دانشکده علوم پزشکی به مطالبات این پرسنل رسیدگی کنند.

در پایان جلسه از مدیر پیشین اورژانس ۱۱۵ تقدیر شد و سرپرست جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی نیشابور دکتر محمد شورورزی معارفه شد.