جلسه هم اندیشی اداره حوادث ، بلایا و پایش مراقب های درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس 115 قم ، اولین جلسه و هم اندیشی اداره حوادث ، بلایا و پایش مراقب های درمانی دانشگاه با حضور ریاست مرکز در سالن جلسه EOC برگزار شد.

در این جلسه چالش های مرتبط با درمان و گزارشات مرکز پایش و نیز برخی موضوعات مرتبط با دستورالعمل های ابلاغی وزارت بهداشت ، سازمان اورژانس کشور و نیز دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 این جلسه با حضور آقای دکتر بیگدلی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ، آقای فراهانی رئیس اداره حوادث ، بلایا و پایش مراقبت های درمانی و کارشناسان این اداره برگزار شد.

این جلسات به صورت دوره ای برگزار خواهد شد.