برگزاری اولین جلسه شورای سیاست گذاری در حوادث و بلایای دانشکده اسدآباد در سال۱۴۰۱

اخبار دانشگاهی

جلسه شورای سیاست گذاری در حوادث و بلایای دانشکده اسدآباد با حضور اعضای مدیریت بحران دانشکده؛ دکتر صالحی ریاست دانشکده ، بهمن اشرفیان مدیر حوادث ، دکتر حیدری معاون درمان ، دکتر عظیمی معاون بهداشت ، مهندس نجفی معاون توسعه و سایر اعضا در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد

 

 

در این جلسه هماهنگی های لازم در خصوص برگزاری مانور های بحران و امادگی های لازم  بحث و به تصویب اعضا رسید.