تمرین امدادرسانی به مصدومان در کارخانه سیمان بجنورد

اخبار دانشگاهی

 تمرین عملیاتی دانشگاه خراسان شمالی در تاریخ ۱۷ خرداد ماه در کارخانه سیمان بجنورد برگزار شد.

 

 

این تمرین در مورخه17/03/1401 بر اساس سناریو حادثه با تعداد مصدومان بالا در کارخانه سیمان طرح ریزی شد
این تمرین با همکاری دفتر HSE کارخانه سیمان و مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و اورژانس پیش بیمارستانی طراحی و اجرا گردید . دراین تمرین دو دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس 115 استفاده گردید . هدف از برگزاری این تمرین آشنایی تیمهای 115 با مخاطرات کارخانه سیمان، راههای دسترسی ، ظرفیتهای بهداشتی و درمانی کارخانه سیمان ، نحوه ارائه خدمات پیش بیمارستانی و نیز آشناسازی کارکنان کارخانه سیمان با مخاطرات ، طراحی نحوه امدادخواهی ، نحوه هماهنگی با تیمهای اعزام شده 115، ارتباطات داخلی بین واحد HSE و درمانگاه کارخانه و هم افزایی اورژانس پیش بیمارستانی و کارخانه سیمان اعلام و پیگیری گردید.

با توجه به هماهنگی های انجام شده و تاکید بر جلوگیری و پرهیز از اقدامات نمایشی و غیر علمی تلاش گردید صحنه واقعی امداد رسانی بازسازی گردد . قبل از برگزاری تمرین یاد شده جلسات هماهنگی مشترک اورژانس 115 با واحد HSE کارخانه برگزار گردید .

تمرین یاد شده در ساعت 9:38 با اطلاع کارکنان کارخانه با واحد درمانگاه کلینیک درخصوص وقوع حادثه سوختگی چندین نفر از کارکنان در برج پری هیتر شروع گردید با اعزام آمبولانس درمانگاه کلینیک به صحنه حادثه و ارزیابی صحنه و ارزیابی مصدومان با توجه به تعداد بالای مصدوم قرار شد از 115 درخواست کمک گردد که بلافاصله با 115 تماس گرفته شد و درخواست کمک گردید. اولین آمبولانس 115 در ساعت 9:55 و آمبولانس دوم ساعت 10:03 به محل حادثه رسیدند با توجه به هماهنگی انجام شده اتوبوس آمبولانس نیز به محل حادثه اعزام گردید که نظر به هماهنگی قبلی و حرکت از بجنورد اتوبوس آمبولانس در ساعت 10:08 به محل حادثه رسید .

تیمهای اورژانس پس از حضور در برج محل حادثه و با توجه به خرابی آسانسور برج درخواست جرثقیل جهت حمل مصدومان از ارتفاع گردید . با توجه به هماهنگی انجام شده و با توجه به ایمنی شرکت کنندگان انتقال از ارتفاع در بسکت توسط جرثقیل از مولاژ های دست ساز استفاده گردید ، پس از انتقال از ارتفاع مصدومان به آمبولانسها و پس از آن به اتوبوس آمبولانس منتقل گردیدند و با خروج اتوبوس آمبولانس از صحنه حادثه پایان تمرین در ساعت 10:50 اعلام گردید.

درنهایت و با اعلام وضعیت عادی ضمن قدردانی از زحمات کلیه شرکت کنندگان و اخذ عکسهای یادگاری ، جلسه Hot Wash  با حضور مدیر کل کارخانه سیمان بجنورد برگزار و شرکت کنندگان به بیان نقاط قوت و قابل بهبود تمرین پرداختند.

نقاط مثبت:

  • جدی گرفتن تمرین از سوی کلیه تیمهای شرکت کننده
  • ارائه تصویری تقریبا واقعی از صحنه حادثه و جلوگیری از اقدامات نمایشی
  • جلوگیری از ازدحام در صحنه حادثه
  • رعایت نکات ایمنی کارکنان شرکت کننده
  • هماهنگی مناسب بین تیمهای کارخانه با 115


موارد قابل بهبود و اصلاح:

فرآیند گزارش دهی حادثه در کارخانه طراحی و اطلاع رسانی گردد

-  درخصوص نصب کلید هشدار در آسانسور برجها پیگیری و اقدام لازم صورت گیرد

-  مرجع تماس حوادث در کارخانه مشخص گردد( HSE و یا درمانگاه)

سامانه فرماندهی حادثه در کارخانه طراحی گردد.

-  فرآیند و یا دستورالعمل امدادرسانی به مصدومان احتمالی در کارخانه طراحی گردد.

پرسنل 115 بایستی حتما با هماهنگی فرمانده صحنه وارد شوند (انجام نشد)

-  کلاه ایمنی در نگهبانی و یا ورودی برای پرسنل امداد رسان در نظر گرفته شود.

-  نوار خطر در حوادث کشیده شود

-  فرمانده صحنه در حوادث مشخص گردد.

-  استاندارد سازی بسکت حمل مصدوم (فضای مناسب )

-  مشترک بودن پرسنل امدادی و آتش نشانی (باید هر واحد پرسنل مجزا و تخصصی داشته باشد)

-  تهیه لباسهای حفاظت فردی (بخصوص ضد حریق ) برای پرسنل بخصوص تیمهای آتش نشانی و تیم امدادی

-  کلاسهای آموزشی پرسنل درمانگاه درخصوص استفاده از تجهیزات آمبولانس با همکاری 115 صورت گیرد.

در پایان ضمن تقدیر و تشکر از مدیران و کارکنان کارخانه سیمان و کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی مقرر گردید این تمرینها با سناریوهای مختلف در طول سال پیگیری و اجرا گردد.