برگزاری جلسه کمیته پدافند زیستی پدافند غیرعامل در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اخبار دانشگاهی

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان، امروز شنبه 28خرداد 1401، اولین جلسه کمیته پدافند زیستی پدافند غیر عامل استان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.

در این جلسه، مدیر کل پدافند غیرعامل استان، معاون درمان دانشگاه و نمایندگان سازمانها و ادارات عضو کمیته پدافند زیستی حضور داشتند.
هدف از برگزاری این جلسه، تشریح آیین نامه ابلاغی پدافند و پدافند زیستی توسط مدیرکل پدافند غیرعامل بود. همچنین، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اداره کل دامپزشکی استان، سازمان جهادکشاورزی استان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان، گزارش اقدامات مرتبط با پدافند زیستی در سال 1400 ارائه کردند.