نیکوکاران بابل مثل همیشه در کنار اورژانس 115

خیرین اورژانس کشور

دکتر رمضانی «رییس اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی بابل: از طرف خیرین نیک اندیش «آقای جواد قلی‌تبار» و پرسنل اورژانس دو عدد فرش به مبلغ 10 میلیون تومان به پایگاه اورژانس احمد چاله پی و همچنین از طرف نیکوکار گرامی « آقای عماد محمدیان» جهت تهیه تجهیزات آمبولانس مبلغ 25 میلیون تومان اهدا گردید.

از طرف دهیاری بیشه‌سر سه بخاری به ارزش ۹ میلیون تومان به پایگاه اوررژانس اهدا شد.