گزارش تکمیلی حادثه زمین لرزه فیرورق شهرستان خوی

بلایای طبیعی

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ زلزله روز 28 دی ماه شهرستان خوی با 195 مراجعه کننده و 1 پیش لرزه و 11 پس لرزه گزارش شده است.

تعداد زیادی از مراجعین، چند ساعت بعد از زمین لرزه مراجعه کردند و جزو مصدومین غیر مستقیم این حادثه هستند.

مراجعین به بیمارستان ( امام خمینی 27 نفر - شهید مدنی 10 نفر - امیرالمومنین 33 نفر - آیت اله خویی 9 نفر - قمربنی هاشم 116 نفر ) بودند.

درحال حاضر 24 نفر بستری و مابقی ترخیص که 10 مورد جراحی و 6 نفر نیز اردر جراحی دارند . همچنین 6 مرکز درمانی و 13 کد اورژانس خوی و بالگرد ارومیه و اتوبوس آمبولانس ارومیه و 2 کد ارومیه و 2 کد سلماس نیز در عملیات امروز حضور داشتند.