تکمیلی ۲ ؛ وقوع زمین لرزه ۵.۹ ریشتری با عمق ۷

بلایای طبیعی
به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ زلزله شهرستان خوی تاکنون ۹۷۳(خوی:۸۵۸ / سلماس:۷ / چایپاره:۸)
 
در این زلزله ۶۴ نفر در مراکز درمانی شهرستان خوی بستری هستند.
۴۰ مصدوم به شهرستان سلماس و ارومیه اعزام شدند.
و ۱۰ مصدوم نیاز به جراحی اورژانسی داشتند.