تکمیلی 3 ؛ وقوع زمین لرزه ۵.۹ ریشتری با عمق ۷

بلایای طبیعی

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ طبق اخرین آمار گرفته شده از زلزله شهرستان خوی تاکنون 1017(خوی:1000/ سلماس:۷ / چایپاره:10) مصدوم گزارش شده است.

 
در این زلزله 65 نفر در مراکز درمانی شهرستان خوی بستری هستند.
106 مصدوم به شهرستان سلماس و ارومیه و تبریز اعزام شدند.
و 11 مصدوم نیاز به جراحی اورژانسی داشتند.
همچنین تمام مرازک درمانی و بیمارستان ها به صورت آماده باش کامل جهت خدمت گزاری به مصدومین هستند.