زلزله 5/2 ریشتری شهرستان لارستان و شهرستان بندر خمیر را لرزاند

بلایای طبیعی

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ در ساعت 09:35 روز دوم اسفند، زمین لرزه ای به بزرگی 5/2 ریشتر و بزرگی 10 شهرستان لارستان و شهرستان بندرخمیر را لرزاند.

4 تیم ارزیاب به مناطق متاثر جهت ارزیابی حادثه به محل اعزام شدند. این زمین لرزه تاکنون بدون صدمات جانی و خسارات مالی در دو شهر لار و رویدر گزارش شده استارزیابی مناطق روستایی ادامه دارد.

6 روستا ارزیابی شده و آسیب به منازل مسکونی در یک روستا در شهرستان لار گزارش شده است.