خیرین سلامت اصفهان به یاری اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان شتافتند

خیرین اورژانس کشور

گردهمایی خیرین سلامت اصفهانی برای کمک به اورژانس ۱۱۵ برگزار شد.

 


به گزارش روابط‌ عمومی اورژانس استان اصفهان، روز گذشته یکشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه سال ۱۴۰۲، گردهمایی خیرین سلامت به دعوت دفتر مشارکتهای اجتماعی و امور خیرین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با موضوع جلب مشارکت برای کمک به اورژانس پیش‌بیمارستانی استان برگزار شد.
در این همایش که با حضور دکتر شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکتر فرهاد حیدری رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه برگزار شد، مهندس محمد جواد حیدری پور مدیرکل امور خیرین و موسسات خیریه سلامت وزارت بهداشت، خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دیگر مسئولین مرتبط با امور خیرین و جلب مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی میهمان بودند.
فرسودگی شدید ناوگان آمبولانس استان اصفهان و زمین گیر شدن بیش از ۶۰ دستگاه آمبولانس و نیاز به جلب مشارکت خیرین حوزه سلامت در تامین هزینه های بازسازی آمبولانس ها از اولویتهای مطرح شده در این جلسه بود.
نیاز به همکاری خیرین در بازسازی، نوسازی و ساخت پایگاه های اورژانس ۱۱۵، از دیگر موضوعات این جلسه بود.
دکتر شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اهمیت حضور به موقع کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی بر بالین بیماران و مصدومین در این جلسه گفت: کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی خط مقدم جبهه درمان هستند که در اولین لحظات حادثه و یا بروز شرایط اورژانسی برای بیماران، نقش بسیار تاثیرگذاری در نجات جان شهروندان دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی با بیان لزوم در دسترس بودند ناوگان، امکانات و تجهیزات مناسب برای اورژانس ۱۱۵ افزود: به روزرسانی آموزش های تئوری و عملی پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی از اولویت های دانشگاه است.
دکتر فرهاد حیدری رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان، ضمن قدردانی از خیرین سلامت پس از ارائه گزارش عملکرد اورژانس پیش‌بیمارستانی گفت: امید است با یاری و مشارکت بیش از پیش خیرین ارجمند سلامت در بحث بازسازی آمبولانس ها و بهبود وضعیت پایگاه های اورژانس، شاهد ارتقا کیفیت ارائه خدمات اورژانس و رضایتمندی بیشتر مددجویان باشیم.