برگزاری دوره های بدو خدمت توسط واحد آموزش اورژانس قم

به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 قم ، دکتر هاشمی مسئول واحد آموزش از برگزاری دوره هایی ویژه پرسنل جدید الورود خبر داد.

وی افزود : این دوره ها در طی 4 روز در ساختمان اورژانس هوایی برگزار شد که شامل دوره هایی از جمله مباحث کنترل کیفیت ، موارد حقوقی ، کنترل عفونت ، PHTM و احیا بود.

وی در پایان ضمن تشکر از اساتید برگزار کننده دوره ها ، شرکت در این کارگاه ها را برای پرسنل جدید الورود لازم و اجباری دانست.