دکتر رحیم نیا میهمان سازمان اورژانس کشور

اخبار سازمانی

مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میهمان سازمان اورژانس کشور بود.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور رییس مرکز هدایت و پایش مراقبت های درمانی از بازدید دکتر رحیم نیا از این مرکز خبر داد. 

لیلا خیراتی هدف از این بازدید را ایجاد هماهنگی، همسویی برنامه ها و برقراری ارتباط متقابل دو مجموعه اعلام کرد.

وی افزود بهره گیری از دانش، تجربه، رهنمودها و پیشنهادات ارزشمند اساتید، نقش چشمگیری در ارتقای کیفیت خدمات ایفا خواهد کرد.

دکتر رحیم نیا در پایان این بازدید از تلاش های ارزشمند صورت گرفته توسط همکاران اورژانس کشور قدردانی کرد.