کارگاه تریاژ چهار سطحی در اورژانس 115 قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 قم ، دکتر هاشمی از برگزاری کلاس آموزشی تریاژ چهار سطحی به همت واحد آموزش خبر داد.

رئیس واحد آموزش گفت : این کلاس ویژه کارشناسان واحد تریاژ برگزار شد و همچنین جهت آشنایی واحد کنترل کیفیت ، تعدادی از کارشناسان این واحد نیز در این کلاس حضور داشتند.