برگزاری سومین دوره علمی و آموزشی تریاژ تلفنی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه مشهد

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: توانمند سازی و افزایش دانش همکاران حوزه پیش بیمارستانی یکی از اهداف اصلی در سال 1402 است و تماس با تلفن اورژانس و سپس پاسخ به سوالات کارشناسان پاسخگو و انجام تریاژ تلفنی ، به عنوان اولین گام در نجات جان بیماران و مصدومین محسوب می شود.

دکتر علی یزدانی با بیان اینکه در این راستا کارشناسان باید مهارت و اطلاعات به روز و جدید را دریافت کنند تا بتوانند آمبولانس را برای مددجویان واقعی اعزام نمایند و یا با راهنمایی و مشاوره موثر تا رسیدن آمبولانس نقش مهمی در حفظ حیات بیمار داشته باشند.

وی تصریح کرد: موفقیت در تریاژ تلفنی موجب کاهش اعزام های غیر ضروری آمبولانس اورژانس ١١۵ و در دسترس بودن منابع برای سایر بیماران و مصدومین بدحال می گردد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به برگزاری دوره آموزشی تریاژ تلفنی ویژه پرسنل اورژانس ١١۵ اظهار کرد: برگزاری این دوره آموزشی که یکی از استانداردترین و مهم ترین دوره های آموزشی است و توسط سازمان اورژانس کشور طراحی و در سطح کشور اجرا گردیده است ، موجب تغییر نگرش در کیفیت آموزشی و پاسخگویی کارشناسان اورژانس ١١۵ شده و فراگیران در طی سه روز به صورت تئوری و عملی و کارگاهی زیر نظر اساتید مجرب از سازمان اورژانس کشور این آموزش های استاندارد را فرا می گیرند.

وی تاکید کرد: با کسب مهارت های علمی و عملی می توان از بسیاری از مرگ و میر و عوارض و نقص عضوهای ناشی از بیماریها جلوگیری کرد وهمچنین مهارت پرسنل درپاسخگویی مناسب به مددجویان افزایش می یابد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه برنامه ریزی و هدف گذاری سازمان اورژانس کشور توسعه سریع دوره های آموزشی و مهارتی درسطح کشور است گفت: این دوره با حضور اساتید مورد تائید سازمان و بیش از ۴۰ نفر از فراگیران به مدت سه روز درسالن زنده یاد قربانی مرکز برگزار گردید