نجاتِ جان در خارج از ساعت کاری

احیای موفق

کارشناس فوریتهای پزشکی شهرستان اصفهان در خارج از ساعت کاری خود برای نجات جان مصدوم، عملیاتِ احیا را آغاز کرد.

به گزارش روابط‌عمومی اورژانس استان اصفهان، دکتر فرهاد حیدری رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان اظهار کرد: صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲، به دنبال تماس امدادخواهی با ۱۱۵ مبنی بر بیهوشی مرد ۸۵ ساله در حین رانندگی و برخورد با خودروی تماس گیرنده در حاشیه یکی از بزرگراه های پر تردد اصفهان، واحد امدادیِ دردسترس برای این مامویت اعزام شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان تصریح کرد: در همین بازه، با برقراری تماس مجددِ کارشناس پاسخگوی تماس ۱۱۵ با امدادخواه و اخذ شرح حال دوباره، مشخص شد بیمار دچار ایست قلبی و تنفسی شده است.

وی اذعان کرد: کارشناسِ پاسخگوی تلفنی اورژانس ضمن کاهش استرس تماس گیرنده، وی را برای انجام اقدامات احیای قلبی و تنفسی پایه راهنمایی کرد.

دکتر حیدری افزود: درهمان زمانِ ارائه راهنمایی های نجات بخشِ اورژانس از طریق تلفن، یکی از پرسنل فوریتهای پزشکی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان که در زمانِ خارج از ساعت کاری خود درحال تردد با خودرو شخصی بود، به محض مشاهده فردی درحال کمک به بیمار در کنار بزرگراه، توقف کرده و ضمن اعلام حضور به کارشناس ۱۱۵ از پشت خطوط تلفن، عملیات احیای قلبی و تنفسی پایه را تا رسیدن واحد امدادی اعزام شده، برای بیمار انجام می دهد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان، ادامه داد: با رسیدن واحد امدادی اورژانس، کارشناسان واحد عملیاتی اورژانس ضمن انجام اقدامات‌ احیای قلبی و تنفسی پیشرفته، پس از ۱۵ دقیقه،عملیات احیا موفقیت آمیز بود و بیمار با علایم حیاتی پایدار به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان منتقل شد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت شروع زودهنگام ماساژ قلبی برای افزایش شانس زنده ماندن بیمار گفت: در این ماموریت راهنمایی صحیح کارشناس‌ تلفنی اورژانس، روحیه کمک رسانیِ شهروند تماس گیرنده، تعهدِ کارشناسِ اورژانس در شرایط خارج از ساعت کاری خود و عملکرد پرسنل واحد امدادی اورژانس برای نجات بیمار، شایسته تقدیر است.

دکتر حیدری افزود: از مردم درخواست داریم هنگام تماس با ۱۱۵، ضمن حفظ آرامش، توصیه های کارشناسان تلفنی اورژانس را با دقت اجرا کنند و با این کار در حفظ جان بیمار کمک کنند.