هفتمین دوره کارگاه آموزشی حمایت های پیشرفته قلبی با رویکرد اورژانس پیش بیمارستانی( PHCLS) مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث سمنان

روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ شنبه و یکشنبه 17و 18 تیر ماه سال ۱۴۰۲ هفتمین دوره کارگاه آموزشی حمایت های پیشرفته قلبی با رویکرد اورژانس پیش‌بیمارستانی (PHCLS)برای کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان دامغان توسط مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد.

قرائیان، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه گفت: مأموریت های قلبی و تنفسی بخش قابل توجهی از مأموریت های اورژانس پیش بیمارستانی را تشکیل می دهند و مدیریت بیماران قلبی به لحاظ زمان رسیدن بر بالین بیمار( زمان طلایی) از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حسینی، مسئول برگزاری کارگاه آموزشی حمایت های قلبی ریوی (PHCLS) گفت: مباحث مختلفی از جمله کار با دستگاه تله کاردیوگرافی و مراقب های قلبی و عروقی، انواع آریتمی های دهلیزی- فوق بطنی، بطنی و شوک آنافیلاکتیک در بیماران قلبی به دلیل اهمیت موضوع ایست قلبی ریوی در جامعه و کاهش میزان مرگ و میر و معلولیت در بیماران، ناشی از سکته های قلبی (247) در این دوره آموزشی مطرح شد.

شایان ذکر است در این کارگاه؛ آقایان سید مصطفی حسینی، مجتبی قیاسی، پیمان رفیعی و هادی گرفته خو مدرسین کشوری واحد آموزش مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه مباحث مربوطه را تدریس و در پایان، آزمون کتبی و مهارتی برگزار گردید.

در این دوره که با هدف ارتقای سطح دانش، نگرش و عملکرد کارکنان عملیاتی فوریت‌های پزشکی به صورت تئوری و عملی برگزار شد 14 تن از کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی از شهرستان دامغان شرکت داشتند.

گفتنی است قرائیان، ریاست محترم مرکز به همراه فیروزبخت، رئیس اداره عملیات حوزه اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه به صورت سرزده در این کارگاه حاضر شدند و از نزدیک شیوه تدریس و برگزاری آزمون های کتبی و عملی را مورد پایش قرار دادند.