ثبت 2642ماموریت درتیر ماه سال 1402مرکز اورژانس بم

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی بم فریدون علیپور مدیر مرکز اورژانس پیش بیمارستانی بم در مورد عملکرد این مرکز درتیر ماه سال 1402 اظهار نمود:اورژانس پیش بیمارستانی بم در مجموع 2642ماموریت انجام داده است که از این تعداد1058آن شهری و 1584ماموریت جاده ای بوده است؛

وی در ادامه بیان داشت : مرکز اورژانس بم به2177 بیمار و مصدوم را پس از اقدامات اولیه به بیمارستان ها و درمانگاههای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بم انتقال دادند. وی افرود:در تیر ماه سال 1402مرکز اورژانس بم 647ماموریت تصادفی انجام داده است که از این تعداد 211ماموریت تصادفی شهری 463صادفی هم جاده ای بوده است مدیر مرکزاورژانس 115بم بیان کرد:بعداز ماموریت های تصادفی که بیشترین ماموریت های اورژانس پیش بیمارستانی بم درتیر ماه سال 1402 بود، بیماران قلبی 101مورد و تنفسی 48مورد و مسمومیت 64مورد بوده است .در ادامه اقای علیپور گفت :در تیر ماه امسال تلفن های اورژانس14424باربه صدا در امد که از این تعداد 814تماس مزاحمت تلفنی بوده و 404تماس مشاوره بوده است. وهمچنین 2205تماس منجر به اعزام امبولانس گردید . ایشان در پایان ضمن سپاس از مدافعان سلامت، در مورد عملکرد پرسنل عملیاتی و پرسنل دیسپچ مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بم ،از رضایت بالای 90درصدی نسبت به نحوه خدمات رسانی پرسنل این مرکز طی تماس ونظر سنجی از دریافت کنندگان خدمات امدادی ،درمانی از این مرکز خبر داد. روابط عمومی مرکز اورژانس بم