دیدار رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی سمنان با کرمانی فرماندار شهرستان سرخه

به گزارش روابط عمومیمرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث سمنان؛دوشنبه 2 مرداد 1402قرائیان رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با کرمانی، فرماندار شهرستان سرخه دیدار کرد.

کرمانی، فرماندار شهرستان سرخه از مجموعه اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه و اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان سرخه برای ارائه خدمات مطلوب فوریت های پزشکی به شهروندان و زائرین علی ابن موسی الرضا (ع) تقدیر و تشکر کردند. با توجه به اینکه اورژانس پیش بیمارستانی نماد آرامش برای مردم است ارائه خدمات فوریت های پزشکی مطلوب به شهروندان از جمله اولویت های مهم تلقی می شود.

قرائیان، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد مرکز اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان سرخه در خصوص توسعه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه مطالبی را مطرح کردند.

قرائیان در ادامه اظهار کرد :خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته این مرکز از طریق سازمان اورژانس کشور برای دریافت مجوز های لازم احداث پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی جاده ای عبدالله آباد اقداماتی انجام شده که برای احداث و راه اندازی هر چه سریعتر این پایگاه به همدلی و همراهی خیرین حوزه سلامت شهرستان سرخه نیازمندیم.

شایان ذکر است در این دیدار دکتر یداللهی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه، فیروزبخت، رئیس اداره عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه و قیاسی مسئول اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان سرخه نیز حضور داشتند.