سومین جلسه اقدامات اصلاحی اعتبار بخشی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، جلسه ارزیابی اقدامات اصلاحی اعتبار بخشی اورژانس با حضور مسئولین واحدهای فوریت های پزشکی در ساختمان ستاد اورژانس برگزار شد.

 

 

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی در این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه اعتبار بخشی و استاندارد سازی خدمات برابر استاندارد ها و سنجه ها یک گام مهم در رشد کیفیت خدمات درمانی به بیماران و مصدومین و خصوصا مردم نقاط کم برخوردار خواهد بود این موضوع بعد از ابلاغ دستورالعمل ها و تاکید رئیس سازمان اورژانس کشور با حساسیت و اهمیت ویژه ای در دست پیگیری قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: این جلسات در راستای اجرای هدفمند اقدامات اصلاحی و آمادگی بیش از پیش به منظور رسیدن به هدف قرارگیری در بین ۳ مرکز اول کشور در طرح ملی اعتباربخشی مراکز اورژانس پیش بیمارستانی و به منظور بررسی نقاط قوت و قابل ارتقاء اورژانس ۱۱۵ در اجرای دستورالعمل ها و فرایندهای اعتباربخشی مطابق با آخرین استانداردها و سنجه های ابلاغی از سوی سازمان اورژانس کشور می باشد.
گفتنی است در ادامه این جلسه شرح وظایف و اقدامات اصلاحی هر واحد در موضوع مورد بحث بیان و روند اجرای اقدامات اصلاحی و موانع و مشکلات موجود بررسی و موارد مورد نیاز پس از بحث و گفتگو مصوب شد.