بازگشت به زندگی خانم 21 ساله با اقدام به موقع ناجیان سپید پوش اورژانس ۱۱۵ بم

احیای موفق

به دنبال تماس تلفنی مورخ ۱۴مهرماه ساعت 05:17دقیقه  با مرکز ارتباطات اورژانس مبنی بر کاهش سطح هوشیاری خانم 21ساله، بلافاصله نزدیک ترین پایگاه اورژانس به محل اعزام گردید. 

فریدون علیپور ضمن اعلام این مطلب افزود ؛پس از بررسی اولیه بیمار توسط کارشناسان اورژانس، بیمار  فاقد علائم حیاتی تشخیص و بلافاصله اقدامات پیشرفته احیا قلبی ریوی در محل آغاز و پس از CPR خوشبختانه عملیات احیا موفق آمیز و بیمار جهت اقدامات تخصصی تر به بیمارستان پاستور بم منتقل گردید.  این عملیات احیا قلبی ریوی توسط پرسنل  اورژانس آقایان*رضا سام نژاد و پوریا ثمره رضایی* انجام گردید.

روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بم