طنین صدای زندگی در آمبولانس اورژانس بم

موارد خاص

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس بم طی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس گزارشی مبنی بر دردهای زایمانی خانم 34ساله از اهالی روستای فتحیه از توابع بخش گنبکی بم دریافت شد.

بلافاصله نیروهای عملیاتی از نزدیکترین پایگاه اورژانس به محل فوریت اعزام شدند با توجه به قریب الوقوع بودن زایمان در حین انتقال به بیمارستان زایمان توسط تکنسین های شیفت صورت گرفت و پس از اقدامات درمانی و مراقبتی مادر نوزاد با شرایط مساعد به زایشگاه پاستورتحویل داده شدند

تکنسین های شیفت اقایان سرحدی نژادو فقیری بودند که زایمان موفق دیگری در پرونده اورژانس بم رقم زدند .