اخبار آموزشی فرهنگی

اولین کارگاه آموزشی حمایت پیشرفته قلبی با رویکرد پیش بیمارستانی (PHCLS) با مشارکت اساتید اورژانس پیش‌بیمارستانی در مرکز آموزش مرکز فوریتهای پزشکی استان قم  به مدت ۲ روز در دو تاریخ 28و 29تیر ماه  جاری در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.
ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان؛ کارگاه آموزشی تریاژ تلفنی با همکاری سازمان اورژانس کشور، توسط واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی لرستان، جهت کلیه پرسنل مراکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان برگزار گردید.

ادامه مطلب...

روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ شنبه و یکشنبه 17و 18 تیر ماه سال ۱۴۰۲ هفتمین دوره کارگاه آموزشی حمایت های پیشرفته قلبی با رویکرد اورژانس پیش‌بیمارستانی (PHCLS)برای کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان دامغان توسط مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...