اخبار فرهنگی

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان، فرارسیدن سالروز ولادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا (س) و روز زن بهانه ای شد که با یکی از زنان فعال در عرصه اورژانس پیش‌بیمارستانی به نمایندگی از تمام شیرزنان این عرصه درخصوص جایگاه بانوان در فوریت‌های پزشکی، سختی ها و رسالت های آنان گفتگو کنیم.

 

ادامه مطلب...