خیرین اورژانس کشور

جانشین رئیس اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان های نیشابور، فیروزه و زبرخان از خریداری دو دستگاه تلفن همراه توسط دانشجویان فوریت های پزشکی خبر داد.

ادامه مطلب...

دومین جلسه هماهنگی همایش کشوری خیرین در دفتر ریاست سازمان اورژانس کشور با حضور معاون آموزشی، مدیرکل روابط عمومی، جانشین معاونت فنی و عملیات، مدیر پشتیبانی سازمان و حوزه خیرین سازمان به همراهی همکاران روابط عمومی برگزار شد.

ادامه مطلب...

جلسه موسسه نیکوکاری اورژانس کشور روز شنبه 21 خرداد ماه در محل مرکز اورژانس تهران با حضور دکتر صالح طبری و همکاران واحد خیرین اورژانس کشور و اعضا هیأت امنا موسسه نیکوکاری برگزار گردید.

 

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...