خیرین اورژانس کشور

دومین جلسه هم اندیشی و تشریک مساعی سازمان اورژانس کشور با خیرین با حضور دکتر اشکان تقی پور مدیر محترم موسسه نیک گامان جمشید ، مهندس حیدری پورمشاور محترم وزیر بهداشت در حوزه مشارکت های اجتماعی و مهندس میرخانی از خیرین محترم در روز یکشنبه ساعت 7 بامداد در سالن جلسات طبقه پنجم با حضور ریاست محترم سازمان اورژانس کشور برگزار گردید.

 

ادامه مطلب...

جلسه هم اندیشی و تقدیر از زحمات خیرین سلامت و گروه صنعتی رینگ سازی که در توسعه خدمات فوریتهای پزشکی تلاش ویژه را انجام داده اند برگزار شد

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...