داوطلبان و اورژانسیاران

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس استان چهارمحال و بختیاری؛رئیس مرکز اورژانس ومدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری سومین دوره طرح اورژانس یار و همیار اورژانس در استان گفت:تا کنون طی سه مرحله 210نفر در این طرح شرکت کردند.

 

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مشهد و در راستای اجرای طرح کشوری شهید سردار قاسم سلیمانی, دومین دوره تربیت همیار اورژانس با بهره گیری از حداکثر تواناییهای بالقوه در زمینه آموزش و اطلاع رسانی به اجرا درآمد.

ادامه مطلب...

 به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اردبیل و در راستای اجرای طرح کشوری شهید سردار قاسم سلیمانی, دومین دوره تربیت همیار اورژانس با بهره گیری از حداکثر تواناییهای بالقوه در زمینه آموزش و اطلاع رسانی به اجرا درآمد.

ادامه مطلب...