اخبار آموزش

اولین کارگاه آموزشی حمایت پیشرفته قلبی با رویکرد پیش بیمارستانی (PHCLS) با مشارکت اساتید اورژانس پیش‌بیمارستانی در مرکز آموزش مرکز فوریتهای پزشکی استان قم  به مدت ۲ روز در دو تاریخ 28و 29تیر ماه  جاری در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد.
ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان؛ کارگاه آموزشی تریاژ تلفنی با همکاری سازمان اورژانس کشور، توسط واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی لرستان، جهت کلیه پرسنل مراکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان برگزار گردید.

ادامه مطلب...

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: توانمند سازی و افزایش دانش همکاران حوزه پیش بیمارستانی یکی از اهداف اصلی در سال 1402 است و تماس با تلفن اورژانس و سپس پاسخ به سوالات کارشناسان پاسخگو و انجام تریاژ تلفنی ، به عنوان اولین گام در نجات جان بیماران و مصدومین محسوب می شود.

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران چهارمین دوره پایش کیفی کارکنان عملیاتی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران با شیوه برگزاری آزمون آسکی کارگاهی با طرح سناریو در غالب4ایستگاه شامل ،phcls دستورالعمل های اورژانس پیش بیمارستانی، آفلاین ها با محوریت ارزیابی بیمار و مدیریت راه هوایی درروزهای شنبه و یکشنبه 3 و 4 تیرماه 1402در شهرستان گلوگاه برگزار گردید.
ادامه مطلب...

مقالات دیگر...