اخبار سازمانی

رئیس سازمان اورژانس کشور در سفر یک روزه خود به استان کرمانشاه از پایانه مراقبت های بهداشتی خسروی بازدید نمود.

 

ادامه مطلب...

تکنسین های 115 جیرفت که با انجام یک عملیات امدادی خطرناک و شجاعانه زندگی چوپان را از مرگ نجات داده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...