اخبار سازمانی

نخستین کارگاه آموزشی حمایت پیشرفته بیماران قلبی متناسب با استاندارد های سازمان اورژانس کشور ویژه کارشناسان فوریت های پزشکی در مرکز مهارت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد.

ادامه مطلب...

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آمادگی اورژانس پیش بیمارستانی این دانشگاه در اربعین حسینی خبر داد.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...