نشست هم اندیشی با موضوع "معرفی برنامه پاسخ به سیل" و "تدوین دستورالعمل ها و راهنماهای تخصصی" با حضور نمایندگان معاونت بهداشت و درمان وزارت متبوع و همچنین کارشناسان حوزه بهداشت، اورژانس پیش بیمارستانی و مسئول EOC دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد.

 

 به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مازندران، روز چهارشنبه 21 اردیبهشت lhi 1401، در پنجمین روز از هفته سلامت، با حضور کارشناسان ستاد مرکزی اورژانس مازندران، از پرسنل، ستاد دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مازندران، کنترل فشارخون و گلوکومتری بعمل آمد.