اخبار فرهنگی

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان، فرارسیدن سالروز ولادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا (س) و روز زن بهانه ای شد که با یکی از زنان فعال در عرصه اورژانس پیش‌بیمارستانی به نمایندگی از تمام شیرزنان این عرصه درخصوص جایگاه بانوان در فوریت‌های پزشکی، سختی ها و رسالت های آنان گفتگو کنیم.

 

ادامه مطلب...

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مشهد و در راستای اجرای طرح کشوری شهید سردار قاسم سلیمانی, دومین دوره تربیت همیار اورژانس با بهره گیری از حداکثر تواناییهای بالقوه در زمینه آموزش و اطلاع رسانی به اجرا درآمد.

ادامه مطلب...

 به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اردبیل و در راستای اجرای طرح کشوری شهید سردار قاسم سلیمانی, دومین دوره تربیت همیار اورژانس با بهره گیری از حداکثر تواناییهای بالقوه در زمینه آموزش و اطلاع رسانی به اجرا درآمد.

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...