نجات پیرمرد ۸۸ساله از خفگی توسط تیم فوریتهای پزشکی شهرستان اصفهان

حوادث شهری

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان، دکتر غفور راستین رئیس اورژانس اصفهان اظهارکرد: در ساعت ۷:۵۰ روز پنجشنبه مورخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به دنبال تماس امدادخواهی با اتاق فرمان ۱۱۵ اصفهان مبنی بر انسداد راه هوایی و خفگی پیرمرد ۸۸ ساله درحین خوردن صبحانه، بلافاصله نزدیک ترین واحد امدادی از پایگاه شهید رستمیان آقایان ماشاالله ایزدی و محمد امیری به محل اعزام شدند.

مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان افزود:در همین بازه زمانی، خانم رئیسی، کارشناس اتاق فرمان اورژانس ضمن برقراری تماس با خانواده بیمار به آنها روش بازکردن راه هوایی و رفع انسداد را آموزش داد که خوشبختانه با عمل به راهنمایی کارشناس اورژانس انسداد کامل به انسداد نسبی تبدیل شد.
وی گفت:با رسیدن پرسنل عملیاتی در محل، تماس تلفنی پایان یافت و با ادامه اقدامات مراقبتی و مدیریت راه هوایی توسط پرسنل فوریتهای پزشکی،بیمار به بیمارستان عسگریه اصفهان انتقال یافت.
دکترغفور راستین گفت: این عملیات نجات با تلاش نیروهای اورژانس اصفهان با موفقیت انجام گرفت.
همچنین ایشان افزودند: از مردم درخواست داریم هنگام تماس با ۱۱۵ ضمن حفظ آرامش، توصیه های کارشناسان اتاق فرمان را با دقت اجرا کنند و با این کار در حفظ جان بیمار خود کمک کنند.