نجات جوان ۲۷ ساله با اقدام به موقع کارشناسان اورژانس ۱۱۵ نیشابور

موارد خاص

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از نجات جان جوان ۲۷ ساله توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ نیشابور خبر داد.

 

 

مصطفی افشار نیک گفت: در ساعت ۱۹:۳۶پنجشنبه ۲۳ دی ماه در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ نیشابور مبنی بر چاقوخوردگی در شهر اسحاق آباد، آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهر قدمگاه به محل حادثه اعزام شد.

او ادامه داد: پس از رسیدن کارشناسان اورژانس به بالین مصدوم و ارزیابی اولیه مشخص شد که به علت شدت حادثه قفسه سینه مصدوم آسیب دیده است.

افشارنیک افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به دنبال کاهش صداهای تنفسی و وضعیت ناپایدار مصدوم پس از انجام مشاوره پزشکی اقدام به انجام Needle Decompression (واردکردن سرسوزن به داخل قفسه سینه مصدوم و برداشتن فشار از قفسه سینه) کردند که باعث بهبود وضعیت مصدوم و نجات جان او شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور یادآور شد: اورژانس 115 نیشابور با برگزاری دوره های پیشرفته و آموزش مداوم سعی بر ارتقاء سطح علمی و افزایش مهارت کارکنان خود داشته است که در چند ماه اخیر شاهد چندین احیای موفق و انجام Needle Decompression توسط نیروهای اورژانس بوده ایم.

مدیر حوادث دانشکده علوم پزشکی نیشابور ضمن تشکر از کارشناسان اورژانس 115 آقایان رضا خدره و سید علی حسینی اظهار نمود:خوشبختانه مصدوم در بخش جراحی مردان مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم با هوشیاری کامل تحت مراقبت و درمان می باشد.