۳۱ استان و ۶۱ مرکز اورژانس درگیر سیل و بارشهای سنگین

اخبار سازمانی

دکتر میعادفر رییس اورژانس کشور: طی بارشهای ۷۲ ساعت گذشته تاکنون ۳۱استان و ۶۱مرکز اورژانس در گیر سیل و بارش سنگین برف شدند.
وی افزود: تا کنون ۴مصدوم و ۹مفقودی داشتیم.


میعادفر اظهار داشت تا کنون به ۱۶ خانم باردار به مراکز درمانی منتقل شدند.

 

گفتنیست شدت بارشها و درگیری در استانهای کردستان ، آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل و کرمانشاه و زنجان بیشتر بوده است.

 

در همین راستا جهت هماهنگی های بیشتر و خدمات رسانی مناسب تر جلسه ویدیو کنفرانس با استانهای درگیر برقرار و موارد بهداشتی و درمانی و اورژانس مورد ارزیابی قرار گرفت.