زندگی دوباره نوزاد۲۰روزه توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵بابل

موارد خاص

دکتر لعلی رئیس اورژانس بابل: روز ۱۴۰۰.۰۴.۱۱در ساعت ۱۸:۰۱دقیقه بعداز ظهر طی گزارشی به مرکز دیسپچ اورژانس بابل مبنی بر عدم هوشیاری نوزاد ۲۰روزه درجاده گنج افروز گاو آهنگر گزارش شد.

پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز دیسپچ اورژانس بابل تکنسین های پایگاه‌ هلیدشت آقایان یوسف کرد و عبدالستار پردار را به محل حادثه اعزام کرد.

تکنسین اورژانس در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند.

در این حادثه نوزاد ۲۰روزه که با مشکل انسداد راه هوایی و کبودی کامل صورت و اندام داشت توسط کارشناسان اورژانس سریعا احیا تنفسی (مانور باز کردن راه هوایی و اکسیژن تراپی...) برای بیمار شروع شد. کارشناسان اورژانس موفق به بازگشت زندگی به نوزاد ۲۰ روزه شدند و نوزاد را جهت مراقبتها و درمانهای تکمیلی به بیمارستان کودکان امیرکلا منتقل کردند.