انجام زایمان موفق در آمبولانس توسط تکنسین های مرکز فوریتهای پزشکی مسجد سلیمان

موارد خاص

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ یک مورد زایمانی حضوری پایگاه شهری ۲ مسجد سلیمان مراجعه کرد و بلافاصله در کابین آمبولانس اقدامات اولیه برای مادر باردار انجام شد و در طول مسیر زایمان زودهنگام شروع شد که با کمک پرسنل اورژانس ابراهیم سروی نژاد و علی محمدی فرد با موفقیت تمام زایمان طبیعی صورت گرفت.

خوشبختانه مادر و نوزاد با حال خوب به بخش زایشگاه بیمارستان ۲۲ بهمن تحویل داده شدند.