اولین دوره کارگاه مهارت های بالینی در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه مشهد برگزار شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با روابط عمومی اظهار کرد: دوره آموزشی در قالب کارگاه مهارت های بالینی طراحی شده است یکی از مهم ترین دوره های آموزشی است که سطح مهارت های مهم کارشناسان فوریتهای پزشکی در مواجه با بیمار و مصدوم را مورد ارزیابی و پایش قرار داده و اصول علمی و مهارتی را مجدد به فراگیران آموزش می دهد .

دکتر علی یزدانی خاطر نشان کرد: برگزاری این دوره آموزشی موجب تغییر نگرش و نوع عملکرد مهارتی در صحنه و ماموریت شده و فراگیران در طی یک روز به صورت تئوری و عملی و کارگاهی زیر نظر اساتید مجرب و هیات علی دانشگاه و سازمان اورژانس کشور آموزش های استاندارد در موضوعاتی مانند بستن کولار گردنی و فیکس بیمار ترمایی و رگ گیری و گرفتن علائم حیاتی و پایش بیمار و ..... را فرا می گیرند.

وی تاکید کرد: با کسب مهارت های علمی و عملی می توان از بسیاری از مرگ و میر و عوارض و نقص عضوهای جلوگیری کرد وهمچنین مهارت پرسنل که به علت های گوناگون ممکن است متفاوت باشد یکسان سازی و استاندارد می گردد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث دانشگاه پزشکی مشهد با بیان اینکه برنامه ریزی و هدف گذاری سازمان اورژانس کشور توسعه سریع دوره های آموزشی و مهارتی درسطح کشور و دانشگاه علوم پزشکی مشهد است و این دوره با حضور 24 نفر از مسئولین واحد های آموزش و مربیان پایگاهها آموزشی کلان منطقه 9کشور و اساتید و ناظرین سازمان اورژانس کشور به مدت یک روز در مرکز مهارت های بالینی بیمارستان امام رضا ع برگزار گردید و بر اساس نمرات آزمون علمی و مهارتی ،فراگیران در مجموع آقای عقیل فتوحیان از تربت حیدریه و آقای سعید رجبی از مشهد و اقای فیروز حسن زاده از تبریز به عنوان نفرات برتر دوره معرفی گردیدند وهمچنین ده نفراول نیز کاندید حضور در دوره های آموزشی تکمیلی و تربیت مربی سازمان اورژانس کشورشدند.