آموزش 10 دوره همیاران اورژانس نیشابور در کمتر از سه ماه

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور ، ۳۵۰ نفر همیار به مدت ۱۲۰ ساعت در ۱٠ دوره ۱۲ ساعته در تابستان ۱۴۰۱ آموزش دیدند .

 در پایان آموزش ها در مدارس، کارخانجات، ارگانها و روستاهای مختلف، پس از قبولی در آزمون علمی و عملی گواهی همیار اورژانس برای همیاران صادر شد. اورژانس ۱۱۵نیشابور می تواند در صورت تمایل کارکنان ادارات،کارخانجات و شرکت ها و... کلاس های آموزشی رایگان همیاران اورژانس را در محل کار کارکنان برگزار کند.

با تشکر از تیم آموزش اورژانس ۱۱۵ نیشابور

روابط عمومی مرکز مدیریت و حوادث فوریتهای پزشکی نیشابور