آغاز زندگی نوزاد با تلاش سپید پوشان اورژانس بم

موارد خاص

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس بم روز چهارشنبه مورخ 27 مهرماه 1401 طی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس گزارشی مبنی بر دردهای زایمانی خانم 40ساله از اهالی روستای قناد از توابع بخش روداب شرقی بم دریافت شد.

بلافاصله نیروهای عملیاتی از نزدیکترین پایگاه اورژانس به محل فوریت اعزام شدند با توجه به قریب الوقوع بودن زایمان در حین انتقال به بیمارستان زایمان توسط تکنسین های شیفت صورت گرفت و پس از اقدامات درمانی و مراقبتی مادر نوزاد با شرایط مساعد به زایشگاه پاستورتحویل داده شدند

تکنسین های شیفن اقایان احمد کهوری و ابراهیم مولایی بودند که زایمان موفق دیگری در پرونده اورژانس بم رقم زدند .